Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój nr 100 - nr tel. 32 253-24-82

pokój nr 101 - nr tel. 32 253-24-80 email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 - nr tel. 32 253-24-67 e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 - nr tel. 32 253-24-63 e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 105 - nr tel. 32 253-24-65

pokój nr 106 - nr tel. 32 253-24-70 e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 - nr tel. 32 253-24-66 e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 - nr tel. 32 253-24-93 e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • zakładów produkujących żywność,
  • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
  • zakładów żywienia zbiorowego,
  • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
  • interwencjami konsumentów.

 

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wykreślenie zakładów z rejestru

Wniosek o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów

 

 

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

100 lat PIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.