Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Higieny Pracy

 

Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska

tel. 32 253 24 78


Choroby Zawodowe - tel. 32 428 43 49

Higiena Pracy – Nadzór nad obiektami - tel. 32 253 24 79 , 32 253 24 90, 32 253 24 96

e-mail : hp@psse.katowice.pl

 

Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

  • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,
  • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
  • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
  • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
  • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.

 

 

Druki do pobrania (PDF):

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.

 

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

100 lat PIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.