Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 91

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 92

tel. 32 253 24 94

tel. 32 253 24 97

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77


 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 


Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
  • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • interwencjami mieszkańców,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
  • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Informacje dotyczące badań wody na pływalniach:

Wzór do opracowania harmonogramu badań wody na pływalni

Powiadomienie o próbkach kwestionowanych i działaniach naprawczych

 

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno- higienicznych na pływalniach

 

Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny dot. preparatu JASOL SOLID stosowanego do dezynfekcji wody do spożycia i wody w basenach kąpielowych.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:


Obszarowa ocena jakości wody M.Katowice (za rok 2018)

Obszarowa ocena jakości wody M.Mysłowice (za rok 2018)

Obszarowa ocena jakości wody M.Siemianowice Śląskie (za rok 2018)

 

Okresowa ocena jakości wody M. Katowice (pierwsze półrocze 2019)

Okresowa ocena jakości wody M. Mysłowice (pierwsze półrocze 2019)

Okresowa ocena jakości wody M. Siemianowice Śląskie (pierwsze półrocze 2019)

 

Wykaz laboratoriów wykonujących badania wody przeznaczonej do spożycia:

 

Wykaz laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach

 

Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia w trakcie czynności odbiorowych

 


 

 

 

Wykazy dokumentów:

Wykaz dokumentów wymaganych przy zatwierdzaniu laboratorium badania wody 2018

 

Dokumenty wymagane przy zatwierdzaniu laboratorium – tabele:

Tabela nr 1 (wykaz parametrów) 2018

Tabela nr 2 (charakterystyka metod badań) 2018

Tabela nr 3 (badania biegłości ) 2018

Tabela nr 4 (wykaz osób pobierających próbki wody) 2018

 

Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu ekshumacji

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu sie o opinię Panstwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o opinię dla prywatnych gabinetów lekarskich

Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu pozwolenia na wywóz zwłok-szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumacje i przewiezienie zwłok-szczątków ludzkich

Wzór pełnomocnictwa - ekshumacja

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

100 lat PIS

Służba cywilna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.